Johan Graafland aan het woord:

Als hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek heb ik diverse internationale publicaties verricht over het denken van Johannes Calvijn over economie en samenleving. Daarbij heb ik mij steeds weer verbaasd hoe relevant het denken van deze kerkvader van de reformatie nog steeds is voor onze samenleving. Dat getuigt van de grote denkkracht van Calvijn.

Prof. dr. J.J. (Johan) Graafland

Mariëlle Heidekamp aan het woord:

De Reformatie betekent voor mij een beweging die mij nu nog aanwijst waar de echte vrede te vinden is voor ieder mens, hoe zijn hoedanigheid ook is: in het Woord, door genade, door geloof, wat heen wijst naar Jezus Christus! (evt kunnen de drie Sola’s dan nog genoemd worden, ik weet niet hoevee ruimte er is? Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide)

Mariëlle Heidekamp is muziekdocent bij Driester-Educatief Gouda

Tijs Huisman aan het woord:

Professoren, dominees, geleerden, metselaars, timmerlieden en vele anderen hebben in een tijdsbestek van 500 jaar geleerd wat reformeren inhoudt en wat het teweeg kan brengen.

Vanuit hun ervaringen en het onder de knie hebben van dit reformeren, zullen zij vast goede raad willen geven aan schrijvers, dichters, beeldende kunstenaars, leden van de reformatorische kunstenaarsvereniging Korf.

Misschien moeten zij reformeren?

Tijs Huisman is beeldend kunstenaar